Onder Mobiele webdesign verstaan we het ontwerpen en bouwen van een Mobiele website.
Klaaswebdesign heeft zich gespecialiseerd in deze dienst en probeert altijd in overleg met
de klant het juiste en gewenste eindresultaat te bereiken.

Klaaswebdesign ontwerpt en bouwt professionele en betaalbare Mobiele websites.
Uw produkten of diensten worden zo op de juiste manier op het internet aangeboden.

Wij maken geen gebruik van bestaande templates dus iedere site is weer anders.
De indeling van een website kan echter vaak overeenkomen met andere sites.

Mocht u toch een keuze willen maken uit bestaande Mobile websites of templates dan is
dat natuurlijk geen enkel probleem. U krijgt de website zoals u zich die voorstelt.

Heeft u al een eigen bedrijfslogo of een visitekaartje dan kan het ontwerp van de site
hier op gebaseerd worden als u dat wilt.

Uw Mobiele site is dan sneller klaar en eerder toegankelijk voor bezoekers op het internet.